Kontakt

Peter Thun

Försäljning och Ägare

Niklas Widén

Försäljning och Ägare

Gunnar Siwertz

Försäljning

Bo Bergström

Försäljning

Gunilla Schedwin

Ekonomi

Fredrik Bäckström

Logistik

Kenneth Karlsson

Logistik

Alejandro Mardones

Chaufför