Bearbetning

Bearbetning

Vi borstar plåt upp till 1.500 mm bredd. All plåt okulärbesiktigas innan borstning för att säkerställa bästa kvalitet.
Skyddsfolien finns i 3 standardbredder; 1.000 mm, 1.250 mm och 1.500 mm. Vi har tre olika kvaliteter att välja mellan; PE-folie, laserfolie och laserfiberfolie.
Vi bandsågar upp till 250 mm som största dimension. Dimensioner över 250 mm sågas hos leverantör.
Kontakta oss för mer information.
Kontakta oss för mer information.